! AKCE ! V lednu a únoru MADEROTERAPIE za 750 Kč!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Těším se na vás po novém roce.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Erika Novotná, Nepoměřice 82,28511 Nepoměřice, IČ: 19093985


1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb Erika Novotná (dále jen provozovatel) v provozovně Salon Paradis na adrese Žižkova 256, Kolín 280 02 a v provozovně Relax & Care na adrese Jungmannova 151, Uhlířské Janovice 28504 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)
1.2. Provozovatel poskytuje masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby, (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.
2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem či on-line. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.
2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením služby. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.
2.4. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.
2.5. Odmítnutí služby
Služba může být terapeutem, masérem odmítnuta v těchto případech:
zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané služby, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 48 hodin předem
zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,
zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru,
zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu,
zákazník se během objednávání termínu službu vyjadřuje nepřístojným způsobem
2.6. Předčasné ukončení služby - zákazník je v těchto případech povinen službu uhradit v plném rozsahu původní objednávky.
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
2.7. Doprovod a přístupnost
Klienta objednaného na službu může doprovázet dospělá osoba.
2.8. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po službě neručí.
2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je povinen informovat se před službou o účincích, indikacích a kontraindikacích služby, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost ke službě se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
2.10. Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny jsou konečné.
3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
4. Dárkový poukaz
4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané služby. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Služby jsou popsány na webových stránkách www.relax-care.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.
4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet zpět. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.
4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula doba platnosti poukazu. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání služeb hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.
4.4. Lhůta platnosti
Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu (Platnost poukazu do ...). Lhůtu platnosti nelze prodloužit.
Lhůta (platnost poukazu) je stanovena dle jeho nominální hodnoty:
do 500Kč 3 měsíce
nad 500Kč do 2000Kč 6 měsíců
nad 2000Kč 1 rok
nebo jinak dle data uvedeného na poukazu.
Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu pozbývá tento platnost. V odůvodněných případech (nemoc, dočasné uzavření provozovny dle nařízení vlády, ...) je možné po domluvě s provozovatelem platnost poukazu prodloužit, toto prodloužení však musí proběhnout ještě v době platnosti dárkového poukazu.
5. Předplacené služby
5.1. U předplacených služeb, zakoupených zvýhodněných balíčků, nebo kúry, není možné vrátit nedočerpanou částku za nedochozené služby zpět. Nedočerpaná částka bude vrácena prostřednictvím dárkového poukazu s platností dle bodu 4.4. od data, kdy klient oznámí, přerušení docházky na procedury, nebo zruší předem domluvené termíny na předplacené procedury.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2024

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.